Din ce motive poate fi respinsă apostila

Din ce motive poate fi respinsă apostila?

По каким причинам может быть отклонен апостиль?
Refuzul de a aplica o apostilă depinde numai de decizia autorităților competente din țara de origine. Convenția, în acest caz, nu indică niciun motiv. Pe baza dispoziției adoptate de convenție, au fost identificate principiile de bază, conform cărora autoritatea competentă are dreptul să refuze aplicarea apostilei:
 • Documentul oficial nu este emis într-un stat care este parte sau se pregătește să devină parte la Convenție;
 • Documentul oficial este exclus din lista generală a documentelor întocmite de Convenție;
 • Documentul nu este oficial conform legislației statului solicitant;
 • Apostila solicitată nu este inclusă în categoria documentelor în care este autorizată autoritatea competentă;
 • Este imposibil de verificat autenticitatea documentului;
Observație! În unele cazuri, dacă documentul nu este oficial sau este exclus din lista generală a documentelor, Biroul competent poate trimite solicitantul către un notar. Dacă documentul poate fi legalizat notarial, apostila poate fi aplicată la documentul legalizat. Convenția cu privire la apostila documente a elaborat o listă specifică de principii pentru a simplifica fluxul de documente între țările sale membre. Este un fapt firesc că Convenția nu poate determina motivele respingerii apostilei, deoarece există anumite diferențe între legislațiiile diferitelor state. Cu toate acestea, pot fi identificate motive posibile comune de respingere:
 • Apostila se referă unui document exclus din lista documentelor Convenției;
 • Țara în care a fost emisă apostila nu este parte din Convenție;
 • Documentul apostilat nu este oficial în țara de origine;
 • Apostila nu a fost aplicată de către un organism autorizat;
 • Apostila a fost aplicată pe un document oficial, care nu este supus puterii autoritățiilor competente;
 • Apostila trebuie să conțină 10 câmpuri de informații standard. Aceasta este baza sa. În consecință, o apostilă cu câmpurile lipsă va fi respinsă.
 • Apostila trebuie să fie atașată bine la document, altfel aceasta poate duce la respingerea ei.
 • Apostilă falsificată sau modificată poate fi respinsă. Autenticitatea apostilei poate fi verificată prin compararea datelor din apostilă cu datele din registrul autorității competente;
Există o serie de situații posibile în care apostila poate fi respinsă în mod nerezonabil. Pentru a ne proteja drepturile, să aruncăm o privire asupra acestor circumstanțe:
 • Documentul nu este oficial în țara de destinație: acesta nu este motiv, deoarece oficialitatea documentului este stabilită de statul de origine;
 • Diferențe minore prin formă și tip față de apostila originală;
 • Text suplimentar, în plus față de cele 10 câmpuri de informații de bază;
 • Apostila electronică nu poate fi respinsă. Aceasta a fost dezvoltată în cadrul Convenției și respectă toate principiile ei.
 • Convenția a propus o gamă destul de largă de moduri de a atașa apostila la document. Prin urmare, metoda de atașare, diferită de cea din țara de destinație, nu poate servi drept motiv pentru respingerea apostiliei.
 • Apostila nu poate fi respinsă dacă este redactată într-o altă limbă decât limba statului destinatar. Conform Convenției, apostila poate fi emisă în limba autoritățiilor competente care o emit;
 • Apostila nu are dată de expirare. Cu toate acestea, documentul în sine poate fi respins;
 • Apostila este deja o dovadă legală suficientă. Aceasta nu trebuie să fie atestată în mod suplimentar;
 • Nu este nevoie ca documentul să fie apostilat și legalizat. Certificatul de legalizare nu afectează în nici un fel apostila;
Centrul nostru multifuncțional vă va oferi tot sprijinul legal necesar. Este foarte important să fiți conștienți atât de obligațiile, cât și de drepturile dvs. Avocații noștri vă vor sfătui cu privire la toate problemele.