Apostilarea cazierului judiciar

Apostilarea cazierului judiciar

 Ce înseamnă apostilarea documentelor?

 Dacă e să căutăm o explicație a cuvântului apostila, dex ne va oferi următoarea definiție: Rezoluție scrisă pe o petiție, pe un raport etc.; semnătură pusă pe un asemenea act. Ce e apostila de la Haga dex-ul nu ne precizează, însă vă oferim noi o scurtă explicație: apostila este o modalitate simplificată de legalizarea documentelor pentru a fi recunoscute în țările care au aderat la Convenția de la Haga din 1961. Moldova se află și ea printre țările ce au semnat Convenția, astfel, prin aplicarea apostilei, actele eliberate în R.Moldova sunt recunoscute juridic peste hotarele țării.

 Pentru ce este nevoie de cazierul judiciar?

 Să clarificăm mai departe ce este un cazier judiciar și în ce cazuri putem avea nevoie de acesta.
Cazierul judiciar este o fișă în care sunt semnalate antecedentele penale (sau lipsa lor) ale unui cetățean. Este eliberat de către Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, puteți avea nevoie de acest document în următoarele cazuri:

  • Pentru redobândirea cetățeniei române sau cetățeniei altui stat european (cazierul se anexează la dosar)
  • Pentru a se angaja, oficial, la muncă peste hotare
  • Pentru perfectarea unei vize (de exemplu, pentru a călători în Mare Britanie acum este necesară viza chiar și pentru deținătorii pașaportului român)
  • Pentru perfectarea permisului de ședere
  • Pentru actualizarea permisului de conducere
  • Pentru a deschide o afacere peste hotarele țării

Oricare ar fi motivul pentru care aveți nevoie de cazierul judiciar, acest document atestă faptul că nu ați încălcat legea în țara de origine, iar prin apostilarea acestuia confirmați că actul este veridic.

Procesul aplicării apostilei pe cazier judiciar

 În primul rând, pentru a depune cererea pentru apostilarea cazierului judiciar trebuie să pregătiți toate actele. Pe lângă cazierul judiciar eliberat, veți avea nevoie să prezentați și buletinul de identitate în original, iar la depunerea cererii pentru aplicarea apostilei, să prezentați și dovada achitării taxei de stat. 

 După ce ați pregătit toate actele și ați achitat taxa de stat, mergeți la Ministerul Justiţiei, direcția apostila, amplasată pe str. 31 August 1989 nr. 82 (intrarea din spate), unde depuneți toate actele enumerate mai sus la ghișeu. Termenii de eliberarea apostilei variază între 3 și 5 zile, în dependență dacă ați solicitat eliberarea apostilei în regim urgent, însă în total procesul poate dura până la 10 zile, ziua depunerii actelor nefiind luată în calcul.

 Cum se obține apostila electronică?

 În cazul în care vă întrebați dacă este posibil de a solicita apostila online, Moldova oferă această posibilitate din 2013, find a 5-a țară în lume și a 2-a în Europa în care s-a introdus acest serviciu. Astfel, persoane ce dețin o semnătură digitală autorizată, se pot folosi de serviciul e-apostilă, care este disponibilă pe site-ul www.apostila.gov.md.
Apostila electronică a fost introdusă pentru a ușura procedura de depunere, de a diminua procesul birocratic și cozile interminabile de la Ministerul Justiției. Plusul serviciul constă și în faptul că nu mai este necesară prezența fizică în țară pentru a solicita apostila, însă practic lucrurile nu stau întocmai așa.
În primul rând, pentru a solicita e-apostila MD, aveți nevoie de o semnătură digitală autorizată oficial (aceasta poate fi obținută/prelungită doar în Republica Moldova) și de un cont pe site-ul ministerului, ce se creează prin intermediul acestei semnături.

 Astfel, dacă nu aveți semnătura autorizată și nu vă aflați în țară, nu va fi posibil să solicitați serviciul. Însă, dacă nu aveți posibilitatea să vă prezentați personal pentru a depune cererea, puteți face o procură la un notar public sau la consulatul R.M. în țara în care vă aflați și să expediați procura într-o companie specializată care va putea obține apostila în numele Dvs.

Este bine de știut că după introducerea serviciului de apostilă electronică, se eliberează doar apostila semnată digital. Aceasta constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării – ambele acte găsindu-se într-un fişier format PDF. Astfel, Ministerul Justiției nu mai eliberează apostila în format vechi, cu ștampilă, se eliberează o foaie A4 în care este indicat codul de siguranță, iar apostila poate fi verificată pe site-ul www.apostila.gov.md cu acest cod.

În cazul în care veți folosi cazierul apostilat într-o țară în care se vorbește o altă limbă decât româna, cazierul apostilat va trebui tradus în limba țării de destinație, de către un traducator autorizat. După ce ați efectuat traducerea, aceasta trebuie la rândul ei să fie legalizată de către un notar, iar pe traducerea legalizată se aplică iarăși apostila. Traducere, legalizare și apostilare a cazierului judiciar sunt necesare pentru a confirma statutul juridic al documentului în limba țării în care vă deplasați.

Cât e valabilă apostila pe un cazier judiciar
Apostila nu are un termen de valabilitate propriu-zis, astfel termenul de valabilitate este dictat de către documentul apostilat. În cazul de față, cazierul judiciar eliberat în Republica Moldova are termenul de valabilitate de 3 luni, astfel apostila va fi valabilă și ea 3 luni.

În concluzie, apostilarea cazierului judiciar nu este o procedură complicată, însă acest document este unul foarte solicitat. Puteți obține apostila la Ministerul Justiției sau online, dacă aveți semnătura digitală autorizată. În cazul că aveți nevoie de traducerea documentului, luați aminte că aceasta trebuie legalizată și apostilată, iar termenul de valabilitate al cazierului apostilat este de 3 luni.
În cazul în care aveți alte întrebări sau neclarități, ne puteți mereu contacta pentru a primi o consultație gratuită.